J. C. Jacobsens arkiv

1913-07-22

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

J. P. Olsen

Dokumentindhold

Brevkort om den 'hæslige' villa der er opført ved siden af Jesuskirken.

Transskription


 
Hr TømmermesterJ. P. Olsen
 
Jeg glemte at sige Dem at Kjøbecontract og Skjøde ikke skal udstedes til mig men til Ny Carlsbergfondet.Det er da en nederdrægtig grim Villa den ene røde og hvide, som er bleven bygget. Kan De ikke sørge for at i alt fald de to, som komme til at ligge på hver paa sin Side af Ny Carlsbergfondets nu solgte Stykke, blive underkastede en Censur, thih vis de blive ligesaa hæslige som den nævnte nye Villa, saa taber jo hele Deres Vei en stor Deel af den Skjønhed som den skulde opnå ved Udsigten til Jesuskirken.Deres ærbødige Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 000031959/00007643 ser. 3, æske 2
Mæcenvirksomhed