J. C. Jacobsens arkiv

1866-10-19

Dokumentindhold

Om Japetus Steenstrups sølvbryllup og H. V. Bissens buste (se vedhæftede fotografi) som J. C. Jacobsen forærer fru Steenstrup en kopi af. J. C. Jacobsen fortæller ligeledes at en tilsvarende buste er givet til Københavns Universitet.

Transskription

Kære Ven!
 
Da vi desværre ere forhindrede i personlig at bringe Dig og din Familie vor Lykønskning paa denne Festdag, bede vi Eder hermed at modtage Forsikkringen om vor hjertelige Deeltagelse i Enhver Glæde over at see denne Dag oprinde lys og lyse over et 25 aarigt lykkeligt Familieliv. Den Al-mægtige holde fremdeles sin beskyttende Haand over Eder Alle!Vi bede Din Kone til Erindring om denne Dag at modtage medfølgende Buste af den Mand, som vi med hende kappes om at elske og høiagte og i hvis Hjerte vi prise os lykkelige ved ogsaa at besidde en lille Plads.- En lignende Buste tilhører fra idag Kjøbenhavns Universitet, hvor den vil bevare dine Træk for kommende Slægter.
 
Din stedse hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg d 19 Oktober 1866.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
Sølvbryllup, mæcenvirksomhed