J. C. Jacobsens arkiv

1882-01-21

Dokumentindhold

Om ansættelse af Hr. Thomsen til udførelse af tegninger etc. over Carlsberg til J. C. Jacobsens planlagte billedværk.

Transskription

Hr Etatsraad Meldahl

Idet jeg takker Dem for Deres venlige Meddelelse, skal jeg tilføie at det vil komme mig meget tilpas, dersom Thomsen kan og vil assistere mig som Konducteur i det mindste et Aars Tid, da jeg i den Tid vil have Trang til en Konducteur, deels med Udarbeidelsen af Project og Arbeids-Tegninger, deels ved Ledelsen af Arbeiderne.-
Han har foreløbig meldt sig til Tjeneste til 1ste Februar til Fuldførelsen af Præcisions Tegningerne til mit store Album over hele mit Anlæg, hvilket Arbeide blev afbrudt ifjor, da han kom til Frederiksborg og naar han nu kommer her igjen, vil jeg tilbyde ham Konducteurposten for 1 Aar eller 2.

Deres hengivne og forbundne
J. C. Jacobsen 

d 21/1 82

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Carlsberg, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed