J. C. Jacobsens arkiv

1882-06-24

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen råder Johannes Steenstrup til et rekreationsophold og medsender en recept, formodentlig en check. 

Transskription

Kjære Johannes!
 
Skjøndt jeg ikke hører til det medicinske Facultets ligeaa lærde som talrige Doctorer, troer jeg dog at turde give et Raad angaaende din Sunhed og det er, at styrke dine Kræfter ved en lille Recreationsreise, hvilket Raad jeg ledsager med en recept, som jeg haaber at Du vil benytte.-
 
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
Carlsberg 24 Juni 1882.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
Filantropi, mæcenvirksomhed