J. C. Jacobsens arkiv

1875-08-13

Dokumentindhold

Johanne Luise Heiberg fortæller, at hun ikke ønsker et lejemål i Store Kongensgade og beder, indirekte, J. C. Jacobsen om hjælp til at finde en anden lejlighed.

Transskription

Kjære Capitain Jacobsen!
Da De sidst var saa god at besøge mig, sagde De, at De kom for at høre om jeg havde faaet en Leilighed. Jeg svarte ja, i Store Kongensgade; men Orsproget siger: ingen har Fred længere end Ens Nabo vil. I Forgars skrev Hr. J. Petersen mig til, at alle de smaa Forandringer jeg havde ønsket, og som han selv personlig havde lovet mig, kunde der intet blive af - etc. -etc.-, og han vilde derfor lade det bero paa mig "om jeg vilde have Leiligheden uden disse, eller ikke".
Da mit Hjerte nu ikke hang særlig ved at bo i Store Kongensgade, med en hel Række

nysgerrige Gjenboere, hvis grimme Ansigter skulde erstatte mig den blaa Himmel, og denne besynderlige Uordholdenhed hos Verten just heller ikke tiltalte min Retfølelse, har jeg opgivet bemeldte Leilighed i Tro, at De høie Guder vil sende mig en anden og bedre. Denne Begivenhed tillader jeg mig, under Accompagnement af Lyn og Torden, at melde Dem i Haab om Deeltagelse.
 
Deres hengivne husvilde
Johanne Luise Heiberg
d: 13 August 1875.

Hr.
Capitain Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed, venskab