J. C. Jacobsens arkiv

1903-xx-xx

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Rudolf Hesberg

Transskription


Kjære Hesberg.
Jeg fik en Opfordring til at yde Bidrag til at forebygge at Villa Kvarteret i Valby ikke blev vansiret ved Kaserner, hvorved Jesus Kirken ogsaa vilde komme til at lide, jeg har betænkt mig saalænge paa at yde 2000 dertil, at det maaske er blevet forsildig. Carl sagde han vilde gaae og forhøre det, de faar vel snart at vide om de skal punge ud eller ei. Har De hørt noget derom vil De da sige ham Besked.
Venlig hilsen fra Deres evig taknemmelige L. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CM 385/1982
"Vansiring ved Kaserner"