J. C. Jacobsens arkiv

1889-06-27

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

Laura Jacobsen beder Ottilia om at hilse Dubois, og hun ønsker sig et lille vellignende fotografi af ham. Hun beder om at høre om "øllets bedømmelse" på Verdensudstillingen.

Transskription

Kjære Tillien!

hvis I reise paa Mandag den 16 Juli som Du skrev til mig i Dit Brev dateret Fredag 21 Juni, saa maae Du endelig forinden lade mig vide hvordan Dubois har det, jeg bad Eder en Gang om et lille men godt Fotographi af ham, glem ikke det.
Jeg vil hverken eie eller have noget fra den franske Udstilling, uden den Præmie som Carl Faaer, thi den tilegner jeg mig jo ligesaamegen Glæde af som andre, og det er det bedste jeg kan faae. Duskriver Du antager vi sees snart, men hvis I reise paa Mandag og jeg først har bestemt at reise ne[æ]ste Mandag eller Tirsdag saa sees vi ikke saa snart, thi jeg tænker den 12 Juli at komme til Lüna og blive der i 6 Dage, Reisen tager 2 Dage, saa vi have den 20 inden jeg kommer

hjem, og saa ere I vel alt i Silkeborg, lad mig lidt vide derom, thi det var jo saa 6 uger atter at jeg ikke saae Dig og Børnene. Jeg kunde jo korte her et Par Dage, og hos Lüna et Par hvis vi saa kunde sees, thi det var mig jo meget kjært. Jeg har jo min kjære Carl Gudskelov, men jeg veed nok at han har saa travlt. Børnene ere voxede meget i 6 Uger og Du har jo haft en Tid som det kunde have sin Interesse at tale om. Jeg haaber nu at faae et Par Ord fra Carl eller Dig om Øllets Bedømmelse, Du sagde det skulde gaae for sig i Mandags den Dag Du skrev. Agnes fortalte igaar jeg hvde Brev, at Kühle var reist til Berlin. Hans havde sagt det. Fru Kühle var ikke med, hendes Svigermoder og Søsteren til Kühle ere komne fra Rom ere komne fra Rom og boe hos Kühles. Lev vel nu til vi sees om det saa bliver snart eller ei.

Hils min Carolus, Theodora, som Du selv kjærligst hilses fra Din hengivne 
Mutter Laura Jacobsen

Syvsoverdag 27 Juni 1889

Sophie hilser mange Gange

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Paris
Carlsberg arkiv. CM 119/1981 (æske 0000031960/00007644 )
Verdensudstilling Paris 1889. Paul Dubois.