J. C. Jacobsens arkiv

1885-09-12

Dokumentindhold

Følgebrev til rapporten til bestyrelsen af samme dato.

Transskription

Til Bestyrelsen for Frederiksborg Museet

Hermed tillader jeg mig at fremsende min Beretning om Udførelsen af mit Hverv i Stockholm med Bilag, samt min Declaration om Udredelsen af Udgifterne ved Anskaffelsen af Bronzestatuerne til Fontainerne. Denne sidste har jeg affattet uden juridisk Medhjælp, da jeg ikke havde Ro før jeg havde udfærdiget den. Jeg skal imidlertid forelægge Gjenparten deraf for Advocat Klubien og dersom han finder en anden Affattelse fornøden, skal jeg fremsende en forbedret Udgave.-
Om nogle Dage skal jeg endvidere fremsende mine Optegnelser om de

historiske Portraiter i de forskjellige Samlinger i og ved Stockholm.-
Jeg er ifærd med at lade uddrage af Bilagene til Kunstnernes Regnskaber en detailleret Fortegnelse over de Meubler, Rammer og diverse Gjenstande som ere betalte, for at den kan blive confereret med Inventarielisten, naar denne, som jeg haaber snart, bliver færdig.

ærbødigst
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 64-1884-85
Frederiksborg Slot, Neptunfontænen, mæcenvirksomhed