J. C. Jacobsens arkiv

1882-06-12

Dokumentindhold

Om et bilag til J. C. Jacobsens testamente. J. C. Jacobsen fremsender Pateurs og Renans taler i det franske akademi.

Transskription

Carlsberg 12/6 - 82 
Kjære Ven !
 
Hermed sender jeg Dig til Gjennemsyn Koncept til et Bilag, som jeg agter at vedlægge Testamentet, men som jeg ønsker at Du og Madvig og Barfod skulle læse og derefter sige mig, om man finder Forklaringen ligesaa tydelig som den er bleven vidtløftig.
Jeg fremsender tillige til Dig og Andre, som have Interesse for Sligt, Pasteurs og Renan's Taler i Academiet.
Det har gjort mig ondt at se, at Renan ikke, som jeg troede, har forandret sit "Materialist"- Standpunct.

Din hengivne 
J. C. Jacobsen
 
Hr Etatsraad J Steenstrup

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-016-00128, F 6
Testamente, mæcenvirksomhed