J. C. Jacobsens arkiv

1870 maj

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Bryggerinotater fra Greenwhich

Transskription

i Mai 1870

                                                                  Lovibond i Greenwhich

Bryggeriet smukt bygget og construeret for faa Aar siden. En større Dampmaskine paa 12 Heste til Brug om Dagen; en mindre Do. til Brug om Natten. Alle Pumper staae i Kjelderen, deriblandt en self-acting horizontal Dampmaskine til Humleurt. Ledningsrør til Vand af trukne Jernrør af Russels af 2½-3" Diameter. Dampkjedler som vore.- Friske Kul kastes kun paa den ene Side ad Gangen. Paa Fyrdøren en Mængde smaae Huller ½" i Diameter med en Skydeplade for med tilsvarende Huller, desuden Dampindblæsning til Røgfortäring.Dampkjedlerne laae under Hvælvingerne, hvorpaa Bryggerkjedlerne vare byggede.- I Kjedlerne var fremdeles en Iismaskine med Ætser og en 12 Hestes Dampmaskine dertil. Dette Apparat bruges ikke meget.-Mæskekarret med fladt Loft over og Skodder af Træ. Siebunde af Støbejern med Ridser. Halmkrandse omkring Afløbene og ved Karrets Sider. Mactlands Mæskeapparat. (Maltet blandes med Vandet idet det løber gjennem et Rør med smaae Huller, hvorigjennem Vandet sprøites ind)Spargeren forbundet med Varmtvandsrøret ved en Kobbling saaledesher skulle vist ha' været en tegning!

Urten koges meget kort, 3/4 à 1 Time, uden at man bryder sig om hvorvidt den er klaret ved Kogningen. Ingen Svalebakker, men 2 franske Svaleapparater. Gjæringskarrene temmelig flade og runde med Attemperators af 1" Diameter og 10-12 Spiralomgange i een Plan. En Parachute (Tragt til at lade Skummet løbe af), kun lille, med x)een Side. Der skummes først naar Attenuationen er endeel over ½ f.Ex fra 24 (gradtegn) til 10 (gradtegn), men fra den Tid foregaaer den stadigt hveranden Time, Nat og Dag, til Enden. Gjæringen varer længe, 7 à 14 Dage og fortsættes til den staar saa stille, at der efter den sidste Skumning ikke samler sig mere Skum end den hvide Hinde, som man altid lader blive tilbage. Derpaa aftappes Øllet paa de meget flade

Raking Squares (c 12" dybe som mine gamle Træ-Svalebakker), og staaer nogle Timer, hvorpaa det, næsten klart fyldes paa Smaafoustagerne og har meget snart en reen Smag. Dry hop bruges; den proppes tørt med en Stok gjennem Tragten. Vi smagte Øl, der kun var faa Dage gammelt og som var klart og en Prøve af Mild Ale, 24 Dage gl i Stores smagte meget reent.-Loftet over Kjelderen var af meget flade Buer mellem trukne Jernbjelker, 8" høie, med 4" brede Flancher og c 6 Alens Afstand, sammenholdte med lange Bolte. Bjelkerne vare understøttede af Stolper i c 5 Alens Afstand.

Fakta

PDF
Note
Dansk
Greenwich
Carlsberg arkiv Kasse F 2
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi