J. C. Jacobsens arkiv

1886-03-26

Dokumentindhold

Om endnu et brev til Holger Drachmann, som Johannes Steenstrup skal skrive kuverten til.

Transskription

Kjære Ven.
 
Maa jeg bede Dig gjøre mig den Tjeneste at skrive Adresse paa indlagte Brev til Holger Drachmann, Dronningens Vei no 26 V og afsende det.Det er et Svar paa et interessant Brev, som jeg har modtaget fra ham, hvis Indhold jeg ved Leilighed skal meddele Dig, naar vi sees. Det Indtryk jeg har faaet deraf er i det Hele særdeles tilfredsstillende.
 
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
26/3. 86
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Rome
Det Kongelige Bibliotek
Filantropi, Holger Drachmann, mæcenvirksomhed