J. C. Jacobsens arkiv

1882-04-27

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen tilbyder Heymann et godt råd vedrørende sygdom i Tuborgs øl.

Transskription

Carlsberg 27 April 1882
 
Hr Grosserer Ph. Heymann
 
Det vil glæde mig meget, dersom jeg kan give Dem et nyttigt Raad med Hensyn til Sygdommen i Tuborgs Øl og jeg skal gjerne tage Localiteterne i Øiesyn, for om muligt at udfinde hvor Feilen stikker.
Dersom det convenerer Dem, vil jeg i den Anledning besøge Tuborg en af de første Dage i næste Uge f.Ex paa Mandag Kl. 1½ eller ogsaa paa Onsdag, hvilke Dage jeg haaber at have fri.

Med særdeles Agtelse
Deres
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Carlsberg
CA 000064669
Sygdom