J. C. Jacobsens arkiv

1885-05-24

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen spørger om Johannes Steenstrups mening om en selvmodsigende artikel i 'Højres Ugeblad'.

Transskription

24/5 1885

Kjære Johannes.
 
Synes Du ikke at der er en Selvmodsigelse i Høires Ugeblad No 19 ? - Paa 1ste Side 3 Spalte udvikles fuldkommen rigtigt at en foreløbig Lov ikke kan forandres eller ophæves paa anden Maade end ved en af Kongen Stadfæstet Rigsdagsbeslutning, men paa næste Side, 1ste. Spalte læses at naar Tingene ikke kunne blive enige (saa at Rigsdagen ingen Beslutning tager) maa Stadfæstelsen betragtes som nægtet. Der er Intet besluttet, altsaa heller ikke en Nægtelse) men saa tilføies der for mig ubegribelige, at det er Rigsdagens Stadfæstelse, der kræves, for at Loven skal vedblive at bestaae.
Hvor bliver saa den nylig hævdede Betingelse for Lovens Ophævelse af,
 
nemlig "en af Kongen Stadfæstet Beslutning af hele Rigsdagen"?
Det forekommer mig at være en grundfalsk og meget farlig Lære som Høirebladet her udbreder.-
 
 
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Politik