J. C. Jacobsens arkiv

1879-12-15

Afsender

A. N. Hansen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om målene på stuen i den nye gartnerbolig på Ny Carlsberg.

Transskription


Hr. C Jacobsen ! 
Efter Deres venlige Anmodning meddeles hermed at maalet paa Dagligstuen her i den nye Gartnerbolog er: 12 Fod 10" lang og 12 Fod 7" bred. - Til Kakkelovnspladsen i det ene Hjørne tror jeg at der passende kan .... 3 [kvadrat] Fod 

Med megen Agtelse hengivenst 

A. N. Hansen 

D. 15, 12, 79
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 000002607/00000296