J. C. Jacobsens arkiv

1879-03-14

Dokumentindhold

Om medaljen til J. N. Madvig

Transskription

Herr Professor Ussing

Det forekommer mig, at Deres Udkast er ganske i Overensstemmelse med hvad der paa Mødet blev vedtaget og jeg synes ogsaa at det var ønskeligt at den paatænkte Medaille kom til at fremtræde som en Deel af den almindelige Subscriptions Resultat. Men dette kan formentlig ogsaa godt skee uagtet "en Hædersgave af Anden Art" ikke bliver omtalt i Indbydelsen og jeg har derfor Intet at erindre imod at den sidste Sætning udelades af Indbydelsen. 
Jeg har desværre endnu ikke kunnet faae Tid til at tale med Conradsen, men det skal skee snarest muligt.

Deres med Høiagtelse
hengivne J. C. Jacobsen

d 14 Marts
1879

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Det Kongelige Bibliotek
J. N. Madvig, Mæcenvirksomhed