J. C. Jacobsens arkiv

1874-12-28

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen takker Johannes Steenstrup for nogle behagelige dage i Paris og sender ham 1000 franc til forlængelse af hans studieophold i Rom.

Transskription

D 28 Decbr 1874

Kjære Ven!
Det er sjældent, at jeg er bleven saa behagelig overrasket som hiin Aften, da jeg ved et lykkeligt Tilfælde traf sammen med Dem i Theatre francais og det Par Dage, som jeg derefter tilbragte sammen med Dem bleve de behageligste paa hele min Reise, hvilke jeg derfor hyppigt mindes.- Nu skal De jo efter Deres Reiseplan være i det mig saa kjære Rom, hvor mine Tanker saa gjerne dvæle og nu ville følge Dem paa Deres Vandringer imellem Oldtidens og Middelalderens Mindesmærker. Det vil vel fortrinsviis være Bibliothekerne med Deres Bøger og Haandskrifter som ville beskjæftige Dem, men De vil sikkert finde at Synet af det gamle Rom og Livet deri vil bidrage væsenligt til Forstaaelsen af det læste. Jeg er derfor overbevist om, at et længere Ophold i Rom end det beregnede vil være ikke alene behageligt
  
men til virkelig Nytte for Udbyttet af Deres Studier og jeg haaber saaledes at kunne yde et lille Bidrag hertil ved at forøge Deres Ressourcer til Opholdet i Rom og Italien med Beløbet af indlagte Vexel paa 1000 francs, som jeg beder Dem at modtage som et Bevis paa min Interesse for Deres videnskabelige Arbeider og paa min oprigtige Hengivenhed for Dem.
Da jeg ikke kjender Deres Adresse i Rom, sender jeg dette Brev til fru Heiberg, som jeg antager at De er truffen sammen med og som sikkert vil gjøre sig en Fornøielse af at tilstille Dem Brevet.
Med de bedste Ønsker for Dem i det nye Aar og med de venligste Hilsener til Dem fra os Alle.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
Rom
Det Kongelige Bibliotek
Filantropi, Rom