J. C. Jacobsens arkiv

1908-03-05

Dokumentindhold

Laura Jacobsens overvejelser om sin egen begravelse

Transskription


Optegnelse angaaende min Begravelse.
 
Ønsker jeg at der i Dødsanmeldelsen kommer til at staae at efter mit Ønske kommer Begravelsen til at foregaae i Stilhed, jeg ønsker ingen Tale ved min Baare Jeg vil bede Pastor Ussing bede en B¨n for min syndige Sjæl, har han Forfald, vil vor trofaste Ven Pastor Boie nok gjøre det. - Dødstegnene maa være meget synlige. - Jeg vil gjerne staae i min Kiste et Døgn i Pompeie. Jeg takker; men ønsker ingen Krandse.
Laura Jacobsen 5 marts 1908

Fakta

PDF
Note
Dansk
København
CM 318
Begravelse