J. C. Jacobsens arkiv

1876-xx-xx

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Beregning af størrelsen på en skorsten.

Transskription

Beregning af en Skorsten til Dampkjedler for Maskiner af 100 Hestes Kraft
_________________________
1 Hestes Kraft bruger pr Time 20 Kilo Vanddamp.100 Hestes do    -             -    2000              -
1 Kilo gode Stenkul udvikler i et godt Ildsted 8 Kilo Damp.Altsaa bruger til 100 Hestes Kraft 2000/8= 250 Kilo SteenkulFor Sikkerheds Skyld regner jeg dog         300 Kilo
______________________________
Trækket i en Skorsten forholder sig (Alt iøvrigt lige)som kavadratroden (kavdratrodstegn) af Høiden x Tversnitsfladen.
Darut angiver som practisk Regel 1 kvadrat Decimeter x 10 M Høide til 3 Kilo Kul pr Time, altsaa 1 kvadrat Meter x 10 Meter Høide til 300 Kilo Kul.-Gjør man Skorstenen f. Ex 25 Metre høi bliver Tversnitsfladen= 1 kvadrat Meter x kvadratroden af 10/25. =0,63 kvadrat Meter = c 0,8 M x 0,8 Metr. til 100 Hestes Kraft.-
_________ 
Følgelig vil ved samme Høde af 25 Metres et Skorstensareal af 1 kvadrat være tilstrækkeligt til 159 Hestes Kraft.-Udvider man Skorstenen til 1,12 M x 1,12 M = 1,254 kvadrat metres; vil den svare til 200 Hestes Kraft.-
Vil man opnaae det samme Træk med 1 kvadrat Meter Areal, ved at forhøie Skorstenen, maa den gjøres 39 Metres høi og Tykkelsen af dens Sidevægge og Fundamentets Brede maa da forøges.
_______________________
 
Det bedste Forhold mellem Tverareal og Høide angives til 1:25.

Fakta

PDF
Note
Dansk
København
FA 02-003-00002
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi