J. C. Jacobsens arkiv

1818-03-12

Dokumentindhold

Udskrift af dåbsprotokollen, der bekræfter, at J. C. Jacobsen blev døbt 11. oktober 1811

Transskription

Anno 1811 den 11te Octbr. /:Skriver Aar Atten hundrede og elleve den ellevte October:/ havde Leiebrygger Christen Jacobsen og hustru Mad. Caroline Frederikke Schjelbeck, boende i Knabrostrædet no. 75, en Søn, født den 2den Septbr., til Dåben i Helliggeistes Kirke, som blev kaldt Jacob Christian hvilket i Overenstemmelse Med Kirkens Døbe Protocoll hermed bevidnes af
Kjøbenhavn den 12te Marts 1818 –

R. Gylche
Klokker

Fakta

PDF
Dåbsattest
Dansk
København
Carlsberg arkiv CM 418
Dåb, navngivning