J. C. Jacobsens arkiv

1876-08-22

Dokumentindhold

Om planlægning af møder vedrørende Carlsberg Laboratorium.

Transskription

Kjære Ven.!

Ifølge den seneste Meddelelse fra Dig og Prof Barfoed, foreslaaer jeg at holde Mødet paa Torsdag Efterm, circa kl 6 her paa Carlsberg. Men saa Mødet med Brock ? Kan Barfoed deltage i et nyt Møde med ham paa Løverdag? eller kunne 2 mødes med Brock i næste Uge uden Barfoed, dersom denne ikke har Tid?

Din hengivne
J. C. Jacobsen

d 22/8 - 76
 
P. S. Jeg har ogsaa sendt Barfoed Indbydelsen til Torsdag Aften, circa Kl 6

Herr Etatsraad Steenstrup

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-015-00007, F 6
Carlsberg Laboratorium, Mæcenvirksomhed