J. C. Jacobsens arkiv

1873-09-02

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen sender Japetus Steenstrup nogle muslingeskaller og en kile fundet i udgravninger på Carlsberg. 

Transskription

Besvaret samme Aften
Kilen et mærkværdigt Jøkelgjerning[?]
sendt den til Prof Johnstrup, han vil nok komme imorgen. (NB. jeg havde selv taget Gravens interessante Væg i Øiesyn inden dette Brev ankom fra Jer)
[Japetus Steenstrups håndskrift] 

Kjære Ven
Hermed sender jeg nogle af de omtalte Muslingeskaller o desl, som i de sidste Dage ere fundne i den faste Leer i c 22 Fods Dybde under Jordfladen. Om der er noget mærkeligt ved dem veed jeg ikke, derimod er jeg nysgjerrig efter at vide hvorledes de Lærde ville forklare fundet af medfølgende Kile (af Skifer ? ) som laae i samme Dybde i det faste Leer, hvor der ikke var mindste Spor af at der havde været gravet.-
 
 
d.  2 Septbr. 73

Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
 
P. S. Det kan maaske interessere Dig, at see den temmelig lodrette Nedskjæring igjennem Leer og Gruuslag paa dette Sted i Valby - Bakke.
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Det Kongelige Bibliotek
Carlsberg, Naturvidenskab, geologi