J. C. Jacobsens arkiv

1875-08-10

Dokumentindhold

Om aflønning af bryggeriarbejdere.

Transskription

10 August   5
 
Jeg takker Dem for Deres Henvendelse til mig i venlige Linier af igaar;- det er den bedste og eneste Maade til at undgaa Misforstaaelser der kunde forstyrre det indbyrdes gode Forhold mellem  Carlsberg og Tuborg, paa hin ....De veed jeg sætter stor Priis;- og en Misforstaaelse synes at foreligge, som De vil see af indlagte Svar fra Directeur Damm.
Jeg tillader mig at henstille om det kunde være rigtigt at træffe en bestemt A.......... om Glasarbeiderne imellem begge Fabrikker.
Deres hengivne
C. F. Tietgen
 
Herr Kaptain Jacobsen Rdb.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
CA Æske 000069913
Løn, aflønning