J. C. Jacobsens arkiv

1858-08-12

Dokumentindhold

Påskønnelse af Kogsbølles arbejde og tilsagn om lønforhøjelse.

Transskription


I Erkjendelse af det betydelige Extraarbeide De i det sidste Aar har havt med de mange Bygningsarbeider beder jeg Dem modtage indlagte Douceur som Beviis paa min Paaskjønnelse af Deres ufortrødne Iver.-
Da Bryggeriets udvidede Drift ogsaa gjør forøget Krav paa Deres Opmærksomhed, vil jeg fra 11te Aug d Aa beregne Deres faste Gage til 700 Rdl aarlig.-
 
Deres hengivne Jacobsen
 
Carlsberg d 12/8- 58

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Carlsberg
FA 2-008-00015
Lønforhøjelse