J. C. Jacobsens arkiv

1868-05-07

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Carl skriver til J. C. Jacobsen om gæring og fyldning af lagerkældere i München og sine videre rejseplaner. Han skal have nyt tøj og mener, at det er billigere og pænere i Strasbourg end England.

Transskription

Kjære Fader
Først må jeg meddele at jeg har hævet de sidste 500 fl. på mit München creditiv. 30 fl. som jeg forleden lånte Hatt betalte han mig tilbage i Louisdorer således at jeg med en tidligere rest nu har 100 francs i guld.
De 500 gylden ville jo være rigeligt til rundreisen og til opholdet i Strasbourg. Dog er det et spørgsmål om det ikke vil være det bedste at kjøbe de nye klæder, som jeg snart hårdt vil trænge til i Strasbourg istedetfor i England. Jeg tænker man fåer dem deels smukkere deels og navnlig billigere i Strasb. end i London.
___________________________
 
Den unge Sedlmayr har lovet mig en copie af en vandanalyse som han har.
__________________________
 
Glaspladerne fåes i Mannheim og Aachen af et Spiegelmanufactur.
Hele gjæringskarret koster med muurværk og alt henved 500 fl. glasset alene koster 1½ mere end et

egetræes kar koster. Glassene knække let, og .....treren forsikrer at han ikke kan see forskjel på gjæringens gang i glaskarrene og i de alm trækar. Expeditionen varer ½ år. Også hos Sedlmayr som hos Dreher lægges pladerne kun i Cement og kittes med denne.
Men hos begge ere karrene dygtig sprukne
_______________
 
Gjæren fornys ikke som hos dig ved at tage bundgjæren i gammelølfadene. Man tager gjær fra et bryggerie der arbeider om sommeren og da der ikke er sådanne i München tager man den fra egnen ved Salzborg.
__________________
 
Et par tal kunne måske interessere Dig
Campagne de 1866-1867.
Sedelmayr bryggede 56.000! Schæffel Malt
Løwenbraü                              -           48.600     -
Franciskaner (Joseph Sedlmayr)         - 26.000     -
Math Pschorr. Hackerbrau               -    14.000      -
Georg Pschorr Pschorrbrau              -   10.000      - .
Zochterl. (Au)                         -            13.000     -
Hofbraü                                -               6.400    -
______________
 
Alle tilsammen i München og Au 199.720 Scheffel malt


                          Fyldningen af Gammeløllet på Fadene
 
Både Vinterøllet og Sommerøllet fyldes langsomt på men navnlig det sidste.

Exempel på en Vinterølkjælders fyldning

[Siderne 3, 4 og 5 er letlæselige diagrammer og er ikke transskriberet]


Jeg kan give Dig ligeså mange exempler som Du vil men jeg antager at de foranstående ere tilstrækkelige. Forøvrigt beder jeg Dig bare spørge mig, da jeg derved bringes til at tænke over ting som jeg måske ikke har været opmærksom på.
______________
 
Du vil see at kjælderen fyldes overordentlig langsomt. Hensigten dermed er den fuldkomne afkøling og at fåe et eensartet øl.Hvergang man fylder på kjælderen hvadenten der er mange eller fåe Transportfade passerer fyldemanden over alle fadene. Da kjældrene have o 40 fade hver er det altså et besværligt arbeide og man må have en pålidelig mand dertil.Transportfadene have o 50 Eimer.
____________
 
senere hen blive de kjældere der skulle holde sig længst fyldte endnu en gang efter og sætte da små roser. ( Jeg har været så heldig også at see et exempel herpå). Dette skeer efter sigende x) for at holde fadene så fulde så muligt at de ikke ståe med en stor vædskeoverflade. Denne efterfyldning, hvis gavnlighed jeg ikke forståer, skeer "efter sigende" ikke i Schwechat
__________
x) Sønnens og Brauführerens sigende

Der er masser af ting, til deels svar på Dine senere breve jeg gjerne vilde tale om men det må vente da jeg har flere breve at skrive.
____________
 
Er der ellers noget om Kjælderne så spørg mig bare.
Til Moders efterretning skal jeg dog sige at de smagfulde broderede sko som Du ifjor sendte mig til Julen i Strasbourg har jeg nu ladet gjøre færdige. Men da de vare for små til mig har jeg givet dem til min ven Auguste med en hilsen fra Dig. Madame Bourgeois har også givet mig et par broderede sko som jeg nu bærer.
Sluttelig må jeg bede at I efter modtagelsen af dette brev snarest skriver mig til til Prague hvor jeg vil ankomme Onsdag d. 13 Mai og hvortil vi ville komme tilbage efter besøget i Micholoup Løverdag den 16. Mai og adressere brevet til Hôtel Blauer Stern hvor vi ville bo. Dersom et brev afgik Mandag aften fra Kbhv havde jeg det Torsdag morgen og det vilde da meget glæde mig. Jeg skal snarest skrive hvor vi vilde boe i Dresde

Hils alle gode venner - Falkenberg og hans hustru 
Ensuite en terminant ma lettre je vous embrasse tous les deux sur les deux joues
Votre très devoué
Charles
____________________
 
Dis moi donc comment sont constuite tes magasins de malt. Est ce qu'il n'y a plus un couloir ou un intervalle entre les murailles exterieures et la caisse en bois comme dans le temps ?
En tout cas je ne puis pas croire que la grande masse de malt pourrait absorber de l'humidité. Même avec des murailles humides ce ne devait être que la couche toute exterieure du malt que en souffrerait.
A vienne (Schwechat Hütteldorf el. Hättedorf) on couvre le malt en été de germes qui sont (comme tu sais) très hygroscopiques et qui ne laisse pas entrer l'humidité dans le malt qu'elles entourent.Je trouve que c'est une ideé tres - practicable et tres - heureuse.
Jeudi le 7 Mai

Fakta

PDF
Brev
Dansk
München
København
Uden eget FA-nr., kasse F 3,2
Rejsebrev, rejsebreve