J. C. Jacobsens arkiv

1877-04-16

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen takker Meldahl for en tilsendt grundplan med forklaringer over Frederikssborg Slot

Transskription

Herr Etatsraad Meldahl
 
Jeg takker Dem for den tilsendte forandrede Plan med Forklaring, som jeg nu har vedlagt som Bilag til en Skrivelse til Frborg Komiteen. 
Denne sender jeg nu til Kmherre Worsaae med Anmodning til ham og Dem om at gjøre Dem bekjendt dermed og, forsaavidt De ønsker nogen Forandring deri, da at meddele mig Deres Bemærkninger.-
Jeg reiser forhaabentlig paa Fredag
 
Med Høiagtelse Deres
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 16/4 77.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed