J. C. Jacobsens arkiv

1868-02-20

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen anbefaler arkitekt Herholdt det franske firma Dupont & Dreyfus i Paris, hvorfra han selv har købt jernbjælker til genopførelsen af de nedbrændte bygninger på Carlsberg.

Transskription

Her Professor Herholdt! 
 
Dherr Dupont & Dreyfus i Paris, fra hvem jeg ifjor modtog alle de I-Jernbjelker, som jeg anvendte til Gjenopførelsen af mine nedbrændte Bryggeribygninger, have fornylig sendt mig 2 Exemplarer af Deres Album med Anmodning om at tilstille en af vore mest ansete Architecter det ene Exemplar.- Idet jeg opfylder de nævnte Herres Anmodning ved at fremsende hoslagte Album til Dem, er det mig en Fornøielse at tilføie, at jeg har været særdeles tilfreds med det nævnte Firmas prompte Expedition, saavelsom med de leverede Varers Beskaffenhed.
Da Prisen paa de ordinaire Dimensioner, 

der bruges til Bjelker er meget billig - c  5 S pr dsk # [pundtegn] her paa Stedet, incl. Told og Fragt - kan man ved Hjælp af disse Bjelker construere brandfrie Bygninger næsten ligesaa billigt, som Bygninger med almindelige Træbjælker og jeg troer derfor at dette Materiale fortjener vore Architecters Opmærksomhed.
 
Med høiagtelse
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 20/2 - 68

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek, NBD 3. rk
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi