J. C. Jacobsens arkiv

1875-12-31

Dokumentindhold

Nytårshilsener.

Transskription


 
Kjære Capitain Jacobsen!
 
Nu da det gamle Aar er tilende, og man ligesom tvinges til at lade Tankerne opgjøre hvad dette har indeholdt og hvad det har skjænket os, stiger De og Deres Godhed imod mig frem paa ethvert Punkt i min Betragtning, og jeg forbauses næsten over det Venskab, som De, uden at trættes, har viist mig. Jeg selv har kun Ønsker for Dem og Deres at give til Gjenglæld. Gid De da i det nye Aar maa beholde Deres kraftige Aand til  Huld for Landet og for de Mange for hvem De er en Støtte.
 
Deres hengivne Johanne Luise Heiberg
 
D: 31 Dec. 1875

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed, venskab