J. C. Jacobsens arkiv

1880-04-19

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Edvard Holm

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen sender endnu et revideret udkast til testamentet til Edvard Holm. 

Transskription

Kjære Herr Professor Holm

Jeg tillod mig i Aftes at sende Dem et under mange Afbrydelser nedskrevet revideret Udkast til Testamentet, hvori jeg har benyttet de Bemærkninger og Vink, som Directionen gav mig ved Konferencen, men jeg har nogen Frygt for at mine dengang nedskrevne Notitser og min Hukommelse ikke have været tilstrækkeligt paalidelge og jeg beder Dem derefter have den Godhed at sige mig om de finder, at jeg har truffet Directionens Mening og om der iøvrigt er Noget at bemærke ved Indholdet og Formuleringen, bl.A ved Maaden hvorpaa Qualificationen til Friboligen er betegnet. Dersom De, før de svarer, vil høre Madvigs og andre af Deres Kollegers Mening, seer jeg det naturligviis gjerne, da Udkastet helst maa være saa correct, som muligt før jeg sender det til Advocat Klubien.

Deres forbundne
J. C. Jacobsen

Carlsberg 19 April 1880.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsbergfondets arkiv
Carlsbergfondet, Testamente