J. C. Jacobsens arkiv

1869-02-18

Afsender

Alma Bloch

Modtager

Laura Jacobsen

Dokumentindhold

Om forglemmelsen af Blochs galoscher

Transskription

Mandag, 8 Februar 1869
 
Kjære Fru Jacobsen
Da min Mand sidst spiiste ude hos Dem, glemte han sine Galoscher. I dette Regnvejr trænger han til dem, og, da hans Tid er saa optaget, at han vanskeligt vilde finde Leilighed til selv at hente dem paa Carlsberg, beder jeg Dem sende Galoscherne

ind i Brolæggerstræde, vi ville da selv afhente dem der.
Indlagte Lommetørklæde fandt jeg i min Lomme, da jeg anden Juledags Aften kom hjem. Jeg maa have taget det fra en af Deres Gjæster, men, hvilken, veed jeg ikke rigtigt.
Maaskee det kan lykkes Dem at udfinde det. Jeg vilde have taget Lommetørklædet med, den Dag

jeg besøgte Dem, men glemte det.
 
Deres hengivne
 
Alma Bloch

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rydhavesamlingen
Carl Bloch, Galoscher