J. C. Jacobsens arkiv

1880-08-25

Dokumentindhold

Del af til Carl Vilhelm Lange (1836-88), generaldirektør for skattevæsenet om ølbeskatningsspørgsmålet. Fotokopi af brevet bortkommet 14/1 2010 under oprydning. Brevet kun delvist transskriberet. Afventer scanning

Transskription


 
Carlsberg d 25d August 1880
 
 
Høivelbaarne
Herr Generaldirekteur Lange
Ifølge mit Løfte har jeg hermed den Ære at fremsende de omtalte Skrifter, som indeholder forskjellige Oplysninger vedrørende Ølbeskatningsspørgsmaalet:
1. Revue universelle de la Brasserie no. 351 og 352., hvori Meddelelser om Congrès de l'Alcoholisme og deriblandt et lærerigt Foredrag af den Franske Regjerings Delegerede.
2. Festskrift for Brygger-Laug... i München, hvori 2 interessante Afhandlinger af ......(Forfatterne?) Holzner og Sell.
3. Zeitschrift für Brauwesen 1876; hvori pag. 4 en vigtig Afhandling af Schultze og pag. 124 Øl-Analyser.
4. Samme Zeitschrift for 1878; hvori Afhandling af Waage pag. 256 om Ølbeskatning og Holzners Bemærknminger dertil og pag 120, 164, 219, 291 og 485 Øl-Analyser.
5. Samme Tidsskrift for 1879, hvori Afhandling om Eubullioskopet pag 143 af Waage og Øl-Analyser pag 331 og 351 og 25.
6. Norsk Polyteknisk Tidsskrift (laant

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
000031960/000007644
Beskatning, skat