J. C. Jacobsens arkiv

1884 oktober

Dokumentindhold

En udateret middagsinvitation til Japetus Steenstrup. Brevet er formodentlig fra 1884 da 10.oktober dette år var en søndag. Brevet er skrevet af en sekretær. 

Transskription

Brygger J. C. Jacobsen og Hustru udbede sig Æren af Hr Etatsraad Steenstrup's behagelige Nærværelse til Middag Søndag den 19 October Kl 5½
S. u.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Selskabsliv