J. C. Jacobsens arkiv

1870-03-31

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen takker Carl for oplysninger om tagpladerne og mener, at de engelske passer bedre end de franske. Om analyser af alkoholprocenten på Mild Ale.

Transskription

d 31 Marts 1870
 
Kjære Carl ! 
Tak for dine Oplysninger om Tagplader. Jeg seer deraf at det, hvad Prisen angaaer  omtrent kommer ud paa Eet om vi tage dem fra Frankrig eller fra England, men da Længden af de engelske Plader passer bedre end de franske, og da de skulle bruges til et engelsk bryggeri, er det bedst at vælge de engelske Plader.- Saavidt jeg har udregnet synes  W. G. n: 22 at svare i Vægt pr kvadrat tomme til mine Plader fra Carpentier af 7/10 m/m Tykkelse. "W. G. " betyder wire Gauge, d.v.s. "Staaltraads Tykkelse", der prøves med Skabeloner, hvis Nummere angive Forholdet i Tykkelsen.- Det er tidsnok at bestille Tagplader, naar jeg kommer til London.
Jeg kan ikke see af dit Brev om Du har givet Pontifex Besked angaaende Axerne til Pumperne.- Jeg troer at det i hvert Fald er rigtigst at vælge Støbejernsaxer i 3 Stykker til Vandpumperne
[på langs]
Har Du noteret Temperaturen i Gjæringslocalerne og i Unions-Rooms i Burton?

der faaer saa høit et Tryk at overvinde. Derimod vilde det see smukkere ud at have en smedet Axe til Urtpumpen i Bryggeriet og jeg vilde derfor tilraade at tage en saadan til denne Pumpe, dersom Forskjellen i Priis ikke var betydelig; men dersom Du allerede har taget Bestemmelse, er det aldeles ikke værdt at gjøre nogen Forandring.Hvormeget koster saa hver af Pumperne? Er Pandelegerne til Trækstængerne af Træ, som hos Ramsden, eller af Metal?
_________________
Kogsbølle har nu analyseret de 3 Sorter Mild Ale med stor Nøiagtighed og fundet den oprindelige styrke af 
No 3 - at være 20,5 % Balling
No 4 -             17,9 %    -
No 5 -             15,9 %    -
____________________________
Hermed maa jeg slutte, da jeg har været i Byen i Forretninger og nylig er kommen hjem og nu skal Lars afsted med Brevet. Lev vel!
Din Jacobsen
Hils Sedlmayr.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Burton-on-Trent
Carlsberg arkiv. Uden FA-nummer, æske F 13,1
Mellembryggeriet, bryggeriteknologi