J. C. Jacobsens arkiv

1878 januar

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann skriver fra Rom om begravelsen af Vittorio Emanuele. Hun har hørt, at J. C. Jacobsen igen har givet penge til udførelse af malerier til Frederiksborg Slot. Hun håber, at kunne komme i betragtning.

Transskription

Kjære Capt Jacobsen.

Jeg sender Dem en varm Hilsen fra vort kjære Rom. De sidste Uger have været rige paa Begivenheder, Aviserne have naturligviis fortalt om Kong Victor Emanuels afventede Død, tænk at Dagen i Forvejen da vi havde Audientz hos Prindsesse Margherita, og jeg spurgte Prindsessen om Kongens Befindende sagde hun , at Il M var i Bedring, tyve Timer efter var han død. Det som Aviserne ikke uvilligen have fortalt var den store Kjærlighed som Folket viste den Afdøde, deres Frihedsrepræsentant. Jeg kan ikke nægte at ved et

flygtigt Blik, ved at see Folk jage for at ... fra Balconer og i Vinduer (flere blive leiede for 100 frcs og derover) ved at see Blomster og Laurbærkrandse blive solgte i Tusindtal ved at se denne Vrimmel af Menesker der var 200.000 Tusind Fremmede fra alle Italiens Egne og 25000 Soldater arbeide i den Anledning saa maatte man tænke paa Romernes Carnevale
Ligeledes bidrage disse Tusinder af gallaklædte Officerer og Embedsmænd, og alle med deres Faner, fra hver nok saa lille italiensk By - og især Adoranterne og ...... Personalet i glitrende middelalderlige pragtfulde Costumer af rød og carmosine Fløjlsrober med Slæb Kniplinger og røde Fløjels Casketter sit til at give dette Sørgetog et broget Anstrøg men at høre Folk hulkgræde mens de kastede

Laurbær og Blomster paa Ligbaaren der blev trukket af 6 med sort flor heelt dækkede sorte Heste, pyntede med sorte ... Fjederbuske dette var gribende.
Lige saa gribende var at see Kongens Castrum Doloris. Tænk at jeg nu har oplevet 3 regjerende Fyrsters Død. Kajser Alexander I, da jeg var 10 Aar gamel Fred. VI og Victor Emanuel, disse to sidste meget lige i deres hele Stræben den der have skjænket deres Nationer den største af alle Gaver Friheden.
Man har fortalt mig her ædle Mand! De som har skjenket Nationen med ligestor som kjærlig Sind saa store Aandens Velgjerninger, ved at yde Pengebidrag til aandelige Interessers Støtte, som kun sjælden i nogen Fyrstehaand kan   ..... Efterligning at De igjen har skjænket 200000 Kroner til Udførelse af mange nok igen 20 Billeder i Frederiksborg Slotssal.

En Fabel fortæller om Jovis der gav alle Sangfugle Stem[m]e, at der manglede en Fugl blandt dem der blev begavede ved Guden med Stem[m]e og Farve, at den[n]e dog kom men i sidste Øjeblik hoppede paa Gudens Skulder og pippede, vil De og betænke mig jeg passer ellers ikke blandt de andre og Jovis sagde Du kommer for seent, men ved at se sig om fandt han lidt rødt endnu og malede dermed hans Pande og lidt gult til hans Vinger og det blev Stilitsen. Fablens Anvendelse er at jeg Trækfuglen her ved Tiberens Bred, ogsaa saa gjerne vilde være med ved det store Kunstnergjæstebud som De har bebudet at jeg vil bede Dem at ville betænke mig at være iblandt dem der hædres med at maatte udføre et af de ved Dem anførte Emner. Der er en eller to deriblandt der aldeles vilde passe for ..... Kunsten. Jeg ved ikke om jeg er ret underrettet
[resten af brevet mangler ] 


Fakta

PDF
Brev
Dansk
Rom
Brevpapir med prospekt fra Rom. Pont Aelius, Castel Sant'Angelo og Peterskirken
København
Carlsberg Arkiv. Familiearkivet
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed