J. C. Jacobsens arkiv

1875-09-24

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen tilbagekalder sit tilbud til ministeriet om at vedligeholde jernbanebroen ved Carlsberg. 

Transskription

Til Den Kongelige Kommisariusved de sjællandske Jernbaner

I Gjensvar paa Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af Gaars Dato undlader jeg ikke at meddele, at jeg i Henhold til de af mig tidligere udviklede Grunde ikke kan finde det forsvarligt at paabyde fremtidige Eiere af Carlsberg en Forpligtelse til Vedligeholdelsen og eventuelt Fornyelse af Broen over den nedlagte Jernbae paa de i Ministeriets Skrivelse af 19de April angivne Betingelser.
Da jeg nu erfarer at Ministeriet fastholder disse Betingelser, maa jeg betragte mit Forslag som forkastet og jeg tilbagekalder som Følge heraf det af mig gjorte Tilbud om at vedligeholde den nævnte Bro.

Ærbødigst
J. C. Jacobsen
Carlsberg 
d 24 September 1875.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA. Kopibog. Kasse F 18
Carlsberg, Mæcenvirksomhed