J. C. Jacobsens arkiv

1867-12-19

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. skriver bl.a. om en porcelænsvase til fru Erhardt.

Transskription

d 19 Decbr 1867
 
Kjære Carl !
Saasnart jeg havde modtaget dit sidste Brev gik jeg strax til Porcelainsfabriken for at opsøge en passende Present til Madam E., men Forvalteren raadede mig til at komme igjen idag, til hvilken Tid der vilde være et rigere Udvalg, da der ventedes adskillige Sager tilbage fra Pariser Udstillingen.- Jeg har nu idag kjøbt 2 Stykker, nemlig Bordopsatsen eller Frugtskaalen, baaren af en Bachantinde, ligesom mit eget Exemplar, med riig Decorateur af Purpur og Guld, kun er Forziiringen paa Foden i Guld smukkere, nemlig: Viinløv istedetfor at der paa min er Vedbendblade.- Det andet Stykke er en Blomstervase, lidt lavere end Frugtskaalen, meget smuk, purpurfarvet med Guld. Paa den ene Side er et smukt malet Prospect af Rosenborg med Trægrupper og paa den anden en Bouquet

i mat Guld af Kornax og Markblomster. Begge Stykker er værdige Repræsentanter for den danske Kunstindustrie i reen Stiil. De have kostet tilsammen 65 Rdlr og jeg har givet Ordre til at afsende dem imorgen Fredag, vel indpakkede i en Kasse med Adresse til "Madame Ehrhard, Strasbourg Brasserie au Pecheur".- Kassen vil dog neppe naae til Strasbourg til Juleaften, men det var jo ogsaa bedst, at dit Brev kom først.-
____________
 Porcelainsfabriken er ikke solgt endnu, men der skal afholdes en ny Auction imorgen og det vil da afhænge af, om der opnaaes en Priis som Finantsministeren har fastsat i en forseglet Billet.-
Det er mig kjært at jeg snart kan vente en fuldstændig Rapport om Bryggeriet i Schwechat. Jeg havde netop isinde at bede

dig derom og havde i den Hensigt optegnet de Momenter, som jeg ønskede Oplysning om. Denne vedlægger jeg her.- 
Jeg faaer ikke Tid til at skrive mere idag, men jeg skriver igjen en af de første Dage.
Lev vel
Din 
Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Selskabsliv