J. C. Jacobsens arkiv

1872-11-18

Dokumentindhold

Johanne Luise Heiberg returnerer 100 Rdlr. og beklager, at hun ikke har haft tid til at overrække dem personligt

Transskription

Hr Capitain!

Idet jeg af ganske Hjerte takker for Deres ædelmodige Gave, som jeg efter bedste Evne skal uddele hvor Hjælp er nødvendig og lønnende, sender jeg Dem herved de 100 Rdlr fra ifjor, som ikke blev benyttet. At de først faaer disse nu, ligger i, at jeg forgjæves har ventet paa en Fridag til selv at bringe Dem.
Tak for al Deres Godhed og for Tilsagnet om engang at ville besøge

Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
d: 18 Novbr 1872

Til Hr. Capitain Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed, selskabsliv