J. C. Jacobsens arkiv

1894 og senere

Dokumentindhold

Aktstykker vedrørende Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet og Fredriksborg Slot med diverse tillæg. J. C. Jacobsens gavebrev og testamente m. tillæg, samt Carl Jacobsens gavebrev om overdragelse af Ny Carlsberg til Ny Carlsbergfondet.

Fakta

PDF
Fundats
Dansk
København
Carlsbergfondet, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Ny Carlsberg, Ny Carlsbergfondet, gavebrev, statutter, testamente