J. C. Jacobsens arkiv

1868-01-16

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Carl skriver om tørringen af malt og køllernes kvalitet i Wien. Han fortæller om sine rejseplaner.

Transskription

IIII
Torsdag d. 16 Januar

Jeg vilde ikke afsende mit brev førend jeg havde talt om prøverne i blikdåserne men det må blive til næste gang da jeg endnu ikke har haft tid.
Jeg skal blot tilføie en køllebemærkning som jeg glemte.
Vi have undersøgt trækket på køllerne ved at klippe et firkantet stykke papir af 4 t i quadrat (exempler medfølger for at du kan see papirets beskaffenhed).
Vi lægge dette på flagerne efter at have skrabet maltet tilside på den plet, hvor undersøgelsen anstilles. Papiret flaprede naturligviis mere eller mindre og vi belaste det nu med udsøgte middelstore maltkorn indtil det ligger stilleKøllen i Kl Schwechat viste da

Her følger en række temperaturangivelser [ikke transskriberet]

Thermometerangivelserne ere Centigrade og tagne efter et Thermometer ophængt imellem de to etager flager midt i rummet.
På de øverste flager vare i alm 2 eller 3 korn nok til at forankre papiret.
I Gross Schwechat hvor de nyeste kølle ere brugte vi ved 45 C 22 udvalgte korn og 19 korn på de øverste flager (26 korn af størrelse som de danske) på de underste flager) Nu ville vi gjerne vide hvormeget  Du på din Kølle bruger til at befæste det medfølgende stykke papir.

I Liesing det berømte nylig byggede Bryggeri brugte vi kun 2-3 Korn på de underste flager i den ene kølle med 47 R i den anden 6 Korn ved 52 R
I Hütteldorf, hvor vi vare igår, brugte vi 7 Korn på de underste Flager 50 C.
Hatt er i dag i Lichtethel og Ottakrig og anstiller experimentet dér.
Køllen N. 8 og 9 i Kl Schwechat ere de ovenfornævnte med de colossale skorstene.
N. 4. har en mindre høi men meget bredere skorsteen. N. 3. der trækker allerdårligst og vanskelig vil blive varm har en uhyre høi hvælving og en ditto skorsten.
________________
På Mandag reise vi til Pesth.
Jeg vil da have, omtrent 95 gylden til at reise til Pesth til opholdet dér og til at reise til München.
Dersom det ikke slåer til har jeg et par Louis d'ors i reserve og jeg beder Dig ikke at sende mig mønt til Pest for ikke at belemres mere end nødvendigt med den østerigste papirmønt

Hatt fik forleden brev fra sin Fader om at denne ønskede at han skulde reise først gjennem Bøhmen (Prag (1) Leitmeritz (3) Pilsen (4) Tøplitz (2) Nürnberg) og først komme 14-15 dage senere til München. Jeg sagde at han da måtte give afkald på mit selskab og han skrev da tilbage om at fåe planen forandret. Han antager det for sandsynligt at hans fader giver ham frie hænder.
Dersom dette imod forventning ikke skulde skee vilde jeg mulig dog foretrække at lempe mig efter ham da jeg nødig vil have en afbrydelse i vort samliv.
Men jeg vil da ikke kunne komme komme igjennem med min mønt og må da telegrafere. Hvis Du har tid vil et brev poste restante til Pest glæde mig meget. Jeg forlader ialtfald ikke denne by førend Søndag den 26. Januar. Endnu engang lev. vel.
I Hast 
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Wien
København
Carlsberg arkiv u. eget FA-nr, æske F 3,2.pdf
Rejsebrev, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, industriel arkæologi, rejsebreve