J. C. Jacobsens arkiv

1882-07-11

Dokumentindhold

Om indbydelse til subskription til en buste af Tietgen og J. C. Jacobsens ønske om at Valdemar Irminger ville skildre 'den Danske Dragons Enekamp i 1864.

Transskription

Carlsberg 11/7 - 82
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Hermed sender jeg Indbydelsen til Subscription til Tietgens Buste med min Paategning, samt Skildringen af den danske Dragons Enekamp i 1864.
Denne fortjener ganske vist at bevares i Erindringen ved et Billede, men da Museet ikke for Øieblikket har Raad til at gjøre Bestillinger, maa man jo vente.
Jeg vilde dog ønske at Irminger paa egen Haand vilde forsøge paa at fortælle denne Episode, hvorved han kunde vise hvad han i denne Retning kan præstere. Lykkes det for ham, vil han sikkert ogsaa finde en Kjøber til Billedet, hvad enten det bliver Museet eller en Anden.
 
Deres hengivne og forbundne
 
J. C. Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed