J. C. Jacobsens arkiv

1874-10-12

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Dokumentindhold

Liste over deltagere i et planlagt middagselskab.

Transskription

Stor Liste over det Store Selskabd 12te October 1874. Kl.5½

J. C. J. - Laura J.
Carl J. - Ottilia
Rulff - Nicoline
Huth - Frøken Bertelsen.
Brask - Nanna
Kogsbølle - Magnella
Henningsen - Fru Henningsen
Stegmann - Fru Stegmann, Miss Ellie Cundells
Normann - Fru Normann
M. Djørup - Fru J. Djørup
Fr Djørup - Fru A Djørup
Lind - Fru Lind
Etatsraad Steenstrup - Fru D. Steenstrup, Frøken S. Steenstrup, Frøken M. Steenstrup
Dr. phil. M. Steenstrup - Fru Steenstrup, Frøken C. Steenstrup
Herr P. W. Steenstrup -Fru Lone Steenstrup, Frøken Anna Steenstrup
Herr Krag - Frøken Gad
 
Prof. Rasmus Nielsen - Fru Nielsen, Frøken Eusebia Nielsen
Kapitain Zachariae - Fru Zachariae
Hr. Lieut Edsberg - Fru Edsberg
Etatsraad R. Rothe - Fru Rothe
Kapitain Kofoed - Fru Kofoed
Etatsraad V. Rothe -Fru Rothe, Frøken Th. Rothe
Architect Wienberg - Frøken Charlotte Rothe
Slotsgartner T. Rothe - Fru Rothe
Assessor Petersen - Fru Petersen
Prof C. Bloch - Fru Bloch
Grosserer P. Halkjer - fru S. Halkjer
Procurator M. Lunn -Fru Lunn
Hr Lieutnt Bache - Fru Bache
Maler Lübschitz - Fru Lübschitz
Maler Wegener
Hr H. D. Lidahl
Hr Gjede
Hr Levysohn
Hr Møller
Hr P. Meyer
____________________________

35 36

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 21-001-00092, F 21.pdf
Selskabsliv