J. C. Jacobsens arkiv

1872-08-03

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen inviterer Japetus og Johannes Steenstrup til middag og spørger Japetus om han har lyst til at følge med på en udflugt sammen med murermester S. P. Beckman til stenbruddene ved Vintre Mølle.

Transskription

Løverdag Middag 3/8 - 72

Kjære Ven ! 
Da min Kone har erfaret at Du lever som Enkemand i denne Tid, ynkes hun saare over Dig og beder Dig derfor at komme herud og spise til Middag hos os imorgen, Søndag, Kl. 5 for at Du dog kan blive "qvæget lidt". - Dersom Johannes er i Byen bede vi ham ligeledes om at komme.- 
 
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
  
P. S. For det Tilfælde at Du atter skulde være "gaaet i en Mose" og at jeg ikke skulde faae Dig itale imorgen, vil jeg spørge om Du i denne Tid skulde
 
have Lyst og Leilighed til at besøge Tufsteens - Kalkbruddet ved Vintremølle, da Murermester Beckmann skulde derud inden medio August for at udsøge Tufsten, i hvilken Udflugt Du engang har yttret Lyst til at deltage i.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Selskabsliv