J. C. Jacobsens arkiv

1876-10-05

Dokumentindhold

Om ordlyden af statutterne vedrørende Carlsberg Laboratorium.

Transskription

Kjære Ven!

Efter at jeg har modtaget Dit og Barfoeds Svar, har jeg i Overensstemmelse dermed besluttet, at lade Statuterne confirmere i den Skikkelse hvori de vare forelagte Viden-skabernes Selskab.- Den eneste Forandring der altsaa behøves, er at Ordene i Overskriften "Udkast til" udgaaer.-
Dersom Satsen - eller hvad det hedder - endnu staaer i Trykkeriet, vilde jeg gjerne snarest muligt have et Par Exemplarer med den forandrede Overskrift til Brock og Ministeriet for at spare en ny Afskrift.- senere vil jeg til mit eget Brug i Tidens Løb gerne have 50-100 Exemplarer; med eller uden Forandring i Overskriften.
 
Din hengivne
J. C. Jacobsen
 
d 5 October 
1876

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-015-00013, F 6
Carlsberg Laboratorium, Mæcenvirksomhed