J. C. Jacobsens arkiv

1875-03-31

Dokumentindhold

Udkast til et brev om refundering af et pengebeløb.

Transskription

Til Universitetsqæsturen
Da jeg har bragt i Erfaring at de 2000/2800 Rdlr som ved en Misforstaaelse vare blevne anvendte til Fuldførelsen af Ny Botanisk Have, istedetfor at holdes til Disposition til en senere Anskaffelse af Inventar til Musæet, ikke ere optagne paa Tillægsbevillingsloven for 1874-75. har jeg hermed den Ære, i Henhold til min Skrivelse til Kultusministeriet af 8 Juni 1874, at refundere Universitetets Kasse den nævnte Sum, som hermed følger.
 
J. C.J. forhenværende Formand i Bygningsudvalget for Anlæget af Ny Botanisk Have.
 
d 31 Marts 75

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 2-005-00029, kasse F 2
Botanisk Have, filantropi, mæcen