J. C. Jacobsens arkiv

1878-01-07

Dokumentindhold

Nytårshilsener. Brevet er skrevet af fru Heibergs datter, fordi fru Heiberg er syg.

Transskription

Kjære Captain Jacobsen!
Jeg tvinges til idag at bruge min lille Anna som Secretair, da jeg siden Juleaften har maattet blive i Sengen, paa Grund af en Bryst Catarrh, hvis Kulminationspunkt jeg dog haaber nu er overstaaet.
Hensigten med disse Linier er kun at takke Dem for det gamle Aar, og ret af Hjertet at ønske Dem og Deres et glædeligt Nytaar.
Gid til Held for Fædrelandet og for saa mange Andre, Lykke og Held

maa følge alle Deres højmodige Foretagender.
Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Venskab, mæcenvirksomhed, selskabelighed