J. C. Jacobsens arkiv

1913-11-21

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Paula Jacobsen

Dokumentindhold

Brev til Paula og Fritz Brinckmann. Om barnebarnet Ingrid og om det franske sprog.

Transskription


Fredag Aften
21-11-13
 
Kjære Paula og Brinck
Tak for Eders Breve af 14' og 18' ds.
Vi Havde Ingrid herinde i forrige uge, og det var en Fornøielse som hun var bleven flink. Hun havde faaet en lille Smule Rødme i de ellers saa gustne Kinder, og hun var meget mere livlig og indladende end før. Hun begyndte at blive gode Venner med mig..
Jeg viste hende "den lille Pige i Speilet" hver dag, og da hun skulde reise Hjem med Theodora sagde hun af sig selv til mig "seer Speilet".
Jeg glæder mig til hver Gang jeg skal see hende.
Jeg haaber at Brinck har fået en god Lærerinde, som kan lære ham Udtalen vel.
Se navnlig at faa Rede på Reglerne for ....... de stumme e'er. Det lærer vi jo aldeles ikke her hjemme og jeg havde da heller ikke Begreb om dem, da jeg 1866 kom til Paris og skulde lære Sproget
Hvorfor maa man ikke sige
Le(s) demoisell(es) sont fatigué(es) men skal sige Le d/ moisell sont fatigueé
eller et bedre Exempel:
Je me le demande skal udtales Jem/ led/mand' og ikke
Je/mel / demand'
Det er der faste Regler for, og de er ikke svære at lære, men der hører lang Tids Øvelse til at bruge dem i Talens hurtige Løb.
Men de bidrage unægtelig meget til det deilige Sprogs Vellyd
Næselydene an, en, un, o.s.v. maa man ogsaa øve sig vældigt paa. Jeg lærte dem aldrig saaledes at min Lærer var Tilfreds.
Efteraaret har været saa mildt og behageligt uden Blæst og Regn som vi meget sjældent have det i Danmark - men nu er det tildeels forbi; det er dog endnu meget mildt 8' C kl. 8 Morgen ... November er 4 ' C men Blæst og Regn har meldt sig - Vinteren nærmer sig.
Lev nu vel begge To, hjertelig hilsede fra Eders hengivne Papa
 
Det er forresten et Spørgsmål om det er rigtigt at blive i Nizza for at lære Sproget. I Provence og Sydfrankrig tales et eiendommeligt Fransk, hvori de stumme e'er udtales paa Steder, hvor de slet ikke skulde udtales f. E. La petite porte a droite. De to første e'er i petite porte skulde jo sløjfes og det tredie i droite kun anes.
at en Brygger ikke taler det bedste Fransk gjør ikke saa meget men skal du være Hofmand gjælder det at tale det bedst mulige Fransk.
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 000031959/000007643, ser. 3, æske 2
Familieliv