J. C. Jacobsens arkiv

1879-xx-xx

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens levnedsbeskrivelse trykt i "Levnedsbeskrivelser af de ved Kjøbenhavns Universitets Firehundredeaarsfest Promoverede Doktorer og Licentiater, meddelte af dem selv, 1879"

Fakta

PDF
Erindring
Dansk
København
CA. J. C. og Carl Jacobsens bogsamling, æske 13
Selvbiografi, levnedsbeskrivelse