J. C. Jacobsens arkiv

1872-10-02

Dokumentindhold

Om beplantning af bedene omkring Ørstedsmonumentet.

Transskription

Kjære Ven!
Jeg veed ikke hvad jeg skal gjøre med sal. Ørsteds Indlæg, men indtil jeg har talt med Dig, lader jeg det ligge roligt i min Pult. Jeg vilde ikke gjerne lade Lange see det, da det vil irritere ham, især nu da han ikke kan give Svar paa Tiltale.
Jeg sendte Dig Flindt's Beplantningsplan, for at Du kunde see den i mere Ro end ved Mødet. Naar Du, som jeg formoder, ikke har Noget derved at bemærke, beder jeg Dig at sende den til mig i Brolæggerstræde.-

Din hengivne
J. C. Jacobsen

d 2 Oct 72

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Det Kongelige Bibliotek
H. C. Ørsted, mæcenvirksomhed