J. C. Jacobsens arkiv

1886-07-23

Afsender

A. Gosch

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Gosh svarer Carl Jacobsen på en anmodning om at skaffe adgang til nogle engelske privatsamlinger og country houses.

Transskription

18 Grosvenor Square. W.
23. Juli 1886

Højstærede Hr. Jacobsen
Jeg har netop faaet at vide fra Lord Rosebergs Privat Secretaer at den først paatænkte Tid for Deres Komme til Lansdowne House, ikke vil være saa bekvem, man foretrækker 3-5 om Eftermiddagen Loverdag eller Mandag. Jeg har da arrangeret at hvis der ikke sendes anden Besked saa kommer De i morgen Eftermiddag mellem de to nævnte Klokkeslæt.
Der er ingen Catalog, Huset, 

men Hr. Gilmour sagde at han om muligt selv vilde komme tilstede og vise Dem om.
Tak for Deres venlige Tilbud om at hente mig; det vilde ikke være praktisk da jeg boer netop i den modsatte Ende af Verden; men desuden har jeg opgivet den Idée at gaa med da jeg ikke vil kunne faa Tid. Huset er i Berkeley Square og de ringer paa ved ….porten. Huset staar nemlig tilbage i en Have.-
Jeg har faaet og tilsendt Mr. Madsen adgangskort til Hertford House.


For jeg bede Dem være saa venlig at lade mig vide om Tiden for Lansdowne House convenerer dem og om vi see Dem paa Søndag, men send deres Brev venligst til

21 Stanhope Graden
Queens Gate.

Naar De faar det postet i aften har vi det i morgen i god Tid.-
Ang. Wilton House v Salisbury tror jeg ikke at nogen Tilladelse er nødvendig. De behøver blot at tage ned til Salisbury; men om De ønsker det vil jeg 

give Dem en almindelig Introduktionsskrivelse som De kan bruge om fornødent.
Ang. Holckham og Woburn Abbey har jeg skrevet til Lord Leicester og Duke of Bedford. Men ang. Castle Howard ved jeg endnu ikke ret Besked.

Venskabeligst Deres
A Gosch

Fakta

PDF
Brev
Dansk
London
København
CA 000002607/000000296
Landsdowne House