J. C. Jacobsens arkiv

1878-09-25

Dokumentindhold

Om arbeidet i Riddersalen og om en henvendelse til marinen om metal til statuen af Niels Juel.

Transskription

Herr Etatsraad Meldahl

Næst hoslagt at fremsende min Erklæring om det ønskede Forskud til Arbeiderne i Riddersalen, skal jeg med Hensyn til Deres Yttringer om Henvendelse til Marinen om Metal til N. Juels Statuen meddele, at jeg har talt med Konferentsraad Madvig om denne Sag og at han lovede strax at foretage det Fornødne i denne Henseende.
I Anledning af Heinrich Hansens Brev skal jeg bemærke, at jeg anseer det for særdeles ønskeligt, at der snarest muligt kunde tages Bestemmelse om Bestillingen af Malerier hos ham og Bloch, hvorom jeg ogsaa har talt med Worsaae, som deri var enig.

Deres med Høiagtelse hengivne
J. C. Jacobsen

Carlsberg 25 Septbr 1878.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed