J. C. Jacobsens arkiv

1879-12-13

Afsender

Vilhelm Dahlerup

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Dahlerup takker for et honorar og håber, at han den følgende uge kan præsentere et udkast til Hvidtfeldtsøjlen.

Transskription

Kjbh. 13 Dec. 1879
 
Kjære Hr. Jacobsen jun. !
 
Først bringer jeg Dem min Tak for det modtagne Honorar – Dernæst maa jeg meddele at jeg har flere Detailletegninger til "Mykene" hvoraf jeg tillader mig at fremsende én (Taarnet) de øvrige er det maaske bedst jeg opbevarer til udførelsens Tid kommer – Til Slutning vil jeg gjerne bede om Forlov at laane de smaa malede Tegninger – da jeg ingen Copi har og da jeg gjerne – af og til vil sysle lidt med "min kjære stædige Tante"
I næste Uge haaber jeg at Hvidtfeldtsøilen er præsentabel
 
Deres hengivne
V Dahlerup
 
P. S.
I dette Øieblik modtog jeg Deres ærede Meddelelse – og haster med at fremsende de ønskede Tegninger – Det berører mig lidt at skilles saa brat fra Disse –
 
Deres V. D.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Ny Carlsberg
CA 000002607/000000296
Hvidtfeldtsøjlen